چه تعداد پیام را توسط سیستم می توان ذخیره نمود؟

با توجه به اینکه پیامهای ورودی بصورت فایل صوتی ذخیره می شوند،پس تعداد پیامهای قابل ذخیره سازی بستگی به حجم هارد دیسک یا هر دستگاه ذخیره سازی اطلاعاتی دارد که به کامپیوتر متصل شده است.یعنی هر چقدر حجم هارددیسک کامپیوتر بالاتر باشد تعداد پیامهای بیشتری را می توان ذخیره نمود.