این سیستم قابلیت تماس گرفتن با شماره های خاص و پخش پیام خاصی را دارد؟

بله، این سیستم قابلیت گرفتن تماس و پخش پیغام خاص را دارد. این پیغام می تواند مبلغ بدهی، دعوت به جلسه، اعلام صورتحساب و مواردی از این قبیل باشد.لازم به ذکر است که کلیه این پیغامها می توانند از بانک اطلاعاتی خوانده شده و بصورت گویا تبدیل شوند.