آیا امکان چک کردن فکس ها و پیغامهای رسیده از طریق شبکه وجود دارد؟

بله، نرم افزار تلفن گویا فارسیکام قابلیت استفاده تحت شبکه را دارد و هر شخص یا واحد می تواند با کلمه کاربری و رمز عبور مختص به خود وارد سیستم شود و پیغامهای مربوطه خود را دریافت و در صورت نیاز برای آنها پاسخ بگذارد.