ایا امکان انتقال مکالمه به خط شهری یا موبایل نیز وجود دارد؟

بله، نرم افزار به شما این امکان را می دهد که در مواقعی تعطیل است تماس گیرندگان را بطور نا محسوس به یک خط تلفن خارج از شرکت مانند تلفن ثابت منزل یا موبایل متصل کند تا شما بتوانید در ساعات و ایام تعطیل نیز پاسخگوی تماس گیرندگان باشید.