تلفن گویا برای بانکها و موسسات اعتباری

در حال حاضر یکی  از مهمترین مسائل موسسات مالی و اعتباری ارائه خدمات ایده آل  و با صرف کمترین هزینه و وقت به مشتریان خود می باشد.در این راستا سیستمهای تلفن بانک می توانند اولین گزینه سرویس دهی به مشتریان باشند.
سیستم تلفن بانک می تواند این نوع موسسات را در انجام خدمات ذیل یاری کند:

- ارائه مبالغ موجودی حساب در بازه زمانی خاص
- ارائه گزارش تراکنش ها در بازه زمانی خاص بصورت گویا
- ارائه گزارش تراکنش ها در بازه زمانی خاص بصورت مکتوب (فکس)
- انجام اموری مانند پرداخت قبوض و موارد مشابه
- امکان فعال و غیر فعال ساری کارتهای اعتباری ، اعلام و ثبت کارتها و چکهای مفقودی در سیستم
- اعلام اطلاعات عمومی نظیر خدمات بانکی قایل ارائه، آدرس، ساعات کار بانک و مواردی از این قبیل به مشتریان
- استفاده به عنوان سیستم اعلام بدهی معوق وامها بطوریکه خود سیستم با مشتریان بدهکار تماس گرفته و مبلغ و تاریخ مربوط به وصول قسط را برای مشتری اعلام نماید.
- استفاده به عنوان صندوق انتقادات و پیشنهادات مجموعه جهت سهولت ارتباط مشتریان با سازمان
- انتقال تماس به کلیه واحدهای بانک بصورت خودکار و هوشمند
- اعلام نرخ ارز و سهام