تلفن گویا برای مراکز آموزشی و آموزشگاهها

مراکز آموزشی و دانشگاهها نیز می توانند به نوبه خود با استفاده از سیستمهای تلفن گویا بسیاری از کارها و امور روزمره خود را انجام دهند.در ذیل چند نمونه از این امکانات ذکر شده اند:
- امکان ثبت نام و انتخاب واحد بصورت تلفنی
- امکان اعلام برنامه زمانبندی کلاسها و امور آموزشی
- امکان اعلام لغو شدن یا تغییر ساعات کلاسها بطور خودکار (برقراری تماس با دانشجویان و اعلام پیغام تغییرات)
- امکان دریافت کارنامه بصورت گویا
- امکان دریافت کارنامه بصورت فکس
- گذاشتن پیغام برای دانش آموزان، مربیان و اولیاء در صندوق های صوتی بصورت اختصاصی