تلفن گویا برای مراکز فروش و فروشگاهها

فروشگاها و مراکز فروش کالا نیز به نوبه خود می توانند از امکانات سیستمهتی تلفن گویا بهرمند شوند. خلاصه از موارد استفاده این سیستمها به شرح زیر می باشند:

- امکان ورود لیست قیمتها داخل سیستم و اعلام بصورت گویا
- امکان ارسال لیست قیمتها بصورت فکس
- امکان ثبت سفارش خرید و صدور فاکتور بصورت گویا و فکس
- امکان استخراج و اعلام مبالغ بدهکاری یا بستانکاری مشتریان بصورت گویا
- ارائه آدرس و محل شعب فروشگاهای زنجیره ای برای هر شهر و استان
- اعلام ساعات کاری فروشگاهها
- اعلام پیغامهای خاص نظیر روزهای حراجی، محصولات جدید و ...