تلفن گویا برای مراکز پشتیبانی، فوریتهای امدادی و اطلاع رسانی (پلیس،118،119)

چند نمونه از امکاناتی که سیستم تلفن گویا و مراکز تلفن کامپیوتری می توانند در اختیار سازمانها قراردهند به شرح زیر است:

1-     امکان تعریف اپراتورها و الگوریتم تقسیم تماسهای ورودی برای هر اپراتور

2-     امکان اعلام برخی از اطلاعات بصورت گویا مانند شماره های تلفن و ... مانند مراکز 118 و 119 و ...

3-     امکان ضبط کلیه مکالمات برای مراکز حفاظتی یا اورژانسی

4-     ارائه گزارشات متنوع از عملکرد سیستم و اپراتورهای سازمان در امر پاسخگویی تماسها