اطلاع رسانی گویا

این نرم افزار قابلیت ارائه اطلاعات مفید به صورت طبقه بندی شده را دارا می باشد. اطلاعات میتواند گزارشات مالی، خدمات درمانی، امور اداری در واحدهای مختلف ،آدرسها ،شماره تلفنهای مهم و... باشد.

نرم افزار تلفن گویای فارسیکام، این قابلیت را در سیستم شما فراهم می نماید که بتوانید از طریق آن اطلاعاتی مفید جهت اطلاع رسانی به کاربران انتقال دهید. به عبارتی شما از طریق این سیستم می توانید به بخش اعظمی از سوالات روزمره و تکراری تماس گیرندگان پاسخ دهید بی آنکه نیاز باشد داخلی هایتان و به عبارتی کارمندان شرکت را مشغول این کار نمایید. مزیت سیستم اطلاع رسانی تلفن گویای فارسیکام، صرفه جویی در وقت کارمندان و جلوگیری از اتلاف انرژی آنان می باشد.

 

 

 

همچنین این سیستم می تواند با اتصال به بانک های اطلاعاتی، اطلاعاتی را که مختص به آن تماس گیرنده خاص است، بازیابی نماید و به صورت پویا و داینامیک آن را برای تماس گیرنده قرائت نماید. مثالی موردی از این گونه سیستم، استفاده این سیستم در گزارشاتی از قبیل باقی مانده حساب مالی، مقدار اعتبار فعلی در سیستم، خدمات اختصاص داده شده به آن کاربر و غیره می باشد.