اپراتور خودکار - انتقال هوشمند مکالمه

با استفاده از سیستم تلفن گویا فارسیکام شما می توانید کلیه تماسهای ورودی خود را مدیریت کنید و همواره مطمئن باشید که تماسی بدون پاسخ نخواهد ماند.
این سیستم به شما این امکان را می دهد تا بتوانید بسته به ساعات کاری و ترافیک تماسهای ورودی، اپراتورها و کاربران خود را در گروه های کاری مختلف ایجاد و تماس را بصورت هوشمند بین آنها تقسیم کنید.همچنین با توجه به مدت انتظار افراد در صف انتظار و تعداد تماسهای ورودی در بازه های مشخص ، جهت بهبود روال پاسخگویی و ارتقا عملکرد کاربران پیغام ها و اطلاعات تماس گیرنده را در صندوق صوتی یا صندوق فکس ذخیره کنید تا مشتریان مدت زمان طولانی در انتظار برقراری تماس نباشند.
سیستم تلفن گویا فارسیکام به شما این امکان را می دهد تا بر اساس شماره تماس گیرنده بتوانید کاربر یا گروه کاربری خاصی را جهت پاسخگویی مشخص کنید و تماس را بصورت هوشمند بین افراد مربوطه تقسیم کنید.