ارسال و دریافت فکس (فکس سرور) Fax server

نرم افزار فکس سرور IVR5فارسیکام یک نرم افزار Client/Server می باشد که به کاربران امکان ارسال ، دریافت و ذخیره سازی فکس ها را از طریق کامپیوتر در محیط شبکه می دهد. با استفاده از این نرم افزار، افراد می توانند فایلهای خود را در محیطهای مختلف آماده و به شماره های خاصی فکس نمایند.

نرم افزار تلفن گویای فارسیکام، قادراست فایلهای Fax با فرمت TIFF G3 و TIFF G6 را ارسال و دریافت نماید ، نرم افزار محیطی را فراهم می کند که با ارسال هر نوع فایلی به پرینتر مجازی فکس سرور IVR5 بطور خودکار پنجره ارسال فکس بر روی صفحه ظاهر شده و با انتخاب  شماره تلفن ها از دفتر تلفن فکس مورد نظر برای شماره خاص یا لیستی از شماره تلفن ها ارسال شود .در نتیجه دیگر نیازی به تهیه دستگاه فکس برای هر بخش یا واحد نمی باشد و تنها با نصب یک نسخه نرم افزار فارسیکام، این امکان برای افراد داخل سازمان مهیا می شود.
در محیط نرم افزار قابلیت گزارشگیری از روند فکس های ارسالی و دریافتی و همچنین نتیجه عملیات ارسال و دریافت فکس وجود دارد. همچنین امکانات خاصی از قبیل اولویت دادن به فکس ارسالی، آرشیو ، حذف و ذخیره سازی برای هر فکس بطور مستقل وجود دارد.
نرم افزار مدیریت صندوق فکس امکان به اشتراک گذاشتن فکسهای دریافتی و ارسالی برای افراد دیگر مجموعه را نیز فراهم کرده است.
برخی از امکانات سیستم فکس سرور فارسیکام  به شرح زیر می باشند:
o امکان فکس کردن کلیه فایل های قابل چاپ
o دسترسی فکس های ارسالی و دریافتی از طریق شبکه ( و اینترنت در نسخه های پیشرفته)
o امکان ارسال فکس گروهی
o امکان پخش پیغام معرفی شرکت یا سازمان قبل از ارسال فکس
o ارجاع فکس های دریافتی به سایر افراد
o امکان اتصال به نرم افزارهای اتوماسیون اداری و CRM
o امکان ذخیره و آرشیو کردن فکس ها
o امکان الویت دهی به فکس های منتقل شده در صف ارسال
o امکان گزارش گیری از وضعیت فکسهای ارسالی و دریافتی
o نمایش پیغام هشدار در زمان دریافت فکس
o امکان تعریف تعداد تلاش مجدد هنگام ارسال فکس
o جستجوی پیشرفته بر اساس کلیه پارامتر ها
o امکان انتخاب شماره ها از دفتر تلفن
o امکان ارسال فکس با چندین خط همزمان
o امکان تفکیک خطوط دریافت و ارسال فکس و یا استفاده همزمان برای ارسال و دریافت فکس
امکان ارسال فکس به ایمیل فرد گیرنده (نسخه پیشرفته)