صندوق صوتی

در این سیستم امکاناتی از قبیل ضبط پیغام تماس گیرندگان در صندوقهای مختلف، ارائه کد پیگیری در راستای طرح تکریم ارباب رجوع (ارتباط مردمی) وجود دارد.

سیستم صندوق صوتی تلفن گویای فارسیکام امکان ثبت هر گونه پیغام به عنوان انتقاد، پیشنهاد، شکایات و یا پرسش و پاسخ را فراهم می آورد، بطوریکه پس از ثبت هر پیغام یک کد پیگیری به شخص اعلام می گردد و تماس گیرنده می تواند در آینده با وارد کردن شماره پیگیری خود پیغام مدیر و یا شخص ذیربط را بشنود.
در این زیر سیستم هر شخص یا واحد می تواند یک صندوق صوتی برای خود داشته باشد و در شرایط مختلف مانند ساعات غیر اداری، در هنگامی که امکان پاسخگویی به تماسها وجود ندارد و یا حتی زمانی که خط داخلی آن شخص اشغال می باشد، پیغام تماس گیرندگان را ضبط نماید تا بعدا توسط صاحب صندوق یا اپراتور، پیغام بررسی گردد و در صورت نیاز پیگیری شود. این پیغامها می توانند آرشیو یا حذف گردند.

 

 


در این سیستم افراد بر حسب سطح دسترسی خود ( مدیر – کاربر ) می توانند با استفاده از نرم افزار تحت شبکه پیغامهای صندوق خود و یا سایر صندوق ها را بررسی و در صورت نیاز آنها را ارجاع دهند.
لازم به ذکر است که امکان انجام کلیه امور مربوط به صندوق صوتی از قبیل گوش کردن پیغام ها، گذاشتن پاسخ و همچنین حذف و آرشیو آنها از طریق تلفن و بدون نیاز به کامپیوتر نیز امکانپذیر است.

در نسخه های پیشرفته این سیستم می توانید از سرویس های ارسال پیغام به ایمیل نیز استفاده کنید.