شماره گیری از طریق نرم افزار

در نرم افزار کلاینت شما این قابلیت را دارید که بعد از ذخیره نام و شماره تماس مشتری جهت تماس مجدد به وی از طریق خود نرم افزار با زدن کلید شماره گیری اقدام به شماره گیری نموده سپس با گوشی تلفن خود شروع به صحبت کردن کنید.
این قابلیت جهت تسریع در امر شماره گیری و به صفر رساندن درصد اشتباه در شماره گیری تعبیه شده است.