ضبط مکالمات

برای تسریع در فرآیند خدمت رسانی به مشتریان و یا نظارت بر عملکرد کارمندانتان مکالمه ها را ضبط نمایید. ضبط مکالمات یکی از خدماتی است که برای تمامی شرکت ها با هر اندازه و هر نوع فعالیتی، قابل اجراست.

به محض برقراری تماس، تمام مکالمه، ضبط شده و سپس بصورت فایل صوتی (mp3) ذخیره می شود که قابلیت ارسال به پست الکترونیکی را نیز خواهد داشت.
سیستم ضبط مکالمات این قابلیت را به وجود می آورد که به طور خودکار تمامی مکالمات شما ضبط شود.
بسیاری از سازمان ها برای تسریع فرآیند خدمت رسانی به مشتریان خود و یا نظارت بر عملکرد کارمندان، نیازمند ضبط مکالمات هستند. در چنین شرایطی نیاز به سیستمی مورد اعتماد و کارامد که بتواند مکالمات را غیر محسوس ضبط کند، احساس می شود! تلفن گویای فارسیکام این نیاز شما را برآورده خواهد کرد.


تنظیمات سرویس ضبط مکالمات فارسیکام بسیار ساده است.
• نیازی به افزودن تجهیزات ضبط مکالمه، توسط استفاده کنندگان نمی باشد.
• نیازی به مدیریت ضبط مکالمات و یا تعویض نوار نمی باشد.
• حذف هزینه های نگهداری و بروز رسانی
• امکان ضبط چندین مکالمه بصورت همزمان
• ارائه خدمات قابل اعتماد با حداکثر کارآیی بصورت خودکار