پاسخگویی بر اساس ساعت و روزهای مختلف کاری

شما می توانید با توجه به ساعات، روزها، هفته ها، ماه ها و یا سال های مختلف، برنامه ریزی نمایید تا تماس های ورودی در این زمان ها، به مقصد خاصی مانند یک واحد خاص، موبایل، گروهی از افراد و یا پست صوتی وصل شوند.
بطور مثال تماس ها می توانند از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر روزهای شنبه تا پنج شنبه به شماره های اصلی سازمان و در ساعات دیگر و یا روزهای تعطیل به گروهی از افراد و یا شماره موبایل خاص و یا حتی پست صوتی وصل شوند.

تماس های خود را کنترل نمایید

تماس ها را  بر اساس ساعات روز و روزهای هفته، به شماره های متفاوت وصل نمایید.

این راه کار برای سازمان های کوچک و متوسط تجاری و مشتریان آن ها طراحی شده است تا تماس های ورودی خود را بطور کارآمد و موثر مدیریت نمایند.

- فرصت های بازاریابی و تبلیغاتی شما را ارتقاء می دهد.
- تماس ها را بصورت خودکار به واحدها و افراد مختلف منتقل می کند.
- مقیاسی برای سنجش میزان اثربخشی بازاریابی از طریق تماس های دریافتی بشمار می رود.
- نیازی به گوشی با مدل و یا مارک بخصوصی نمی باشد.