ارتباط با بانک های اطلاعاتی Access وSQL Server وOracle

اتصال به بانک اطلاعاتی در نرم افزار تلفن گویای فارسیکام همانطور که از نام این زیر سستم معلوم است امکان ارتباط با سایر بانکها جهت بهره برداری از اطلاعات را به ما می دهد.

 
نرم افزار تلفن گویای فارسیکام قابلیت اجرای دستورات مربوط به واکشی ، جستجو، ثبت اطلاعات، اجرای SP - FN و تمامی دستورات SQL را دارا می باشد
 نوع بانک (Access, SQL  Server, Oracle) و فیلدهای مورد نظرو دستورات لازم جهت گرفتن اطلاعات در قسمت مربوطه نوشته و از آن در حین تماس ها استفاده میکنیم  
قابلیت صدا گذاری قبل و بعد از پارامتر و تعیین نوع پخش اطلاعات جستجو شده ( به صورت عدد- تاریخ – اعداد به صورت تک رقمی – دو رقمی – سه رقمی و . متن معادل کد خروجی .. )  از دیگر امکانات این زیر سیستم می باشد.
زیر سیستم ارتباط با بانک اطلاعاتی قادر به اجرای فایل های exe و همچنین وب سرویس با ارسال پارامتر را هم می باشد. 
انواع پارامترها از جمله شماره تماس گیرنده (CallerID) زمان و ساعت دقیق تماس و 10 ها پارامتر آماده دیگر را میتوانیم در این سیستم در دستورات استفاده کنیم. 
پارامترهای تعریف شده در هر تماس  مخصوص همان تماس گیرنده است و تا زمان ذخیره در بانک مانند یک متغیر حامل مقدار وارد شده هستند و در جاهای مختلف می توان از آنها استفاده نمود. 
خروجی و حاصل دستورات اجرا شده را می توان پردازش نمود و براساس آن عمل خاصی را انجام داد.