نمایش مدت زمان مکالمه و افراد منتظر در صف

نمایش مدت زمان مکالمه و افراد منتظر در صف برقراری تماس : در نسخه جدید نرم افزار مدت زمان مکالمه و تعداد افراد منتظر در صف برقراری تماس بصورت آنلاین برای هر کاربر داخلی نمایش داده می شود تا کاربر در هنگام مکالمه بتواند تماسهای خود را بهتر مدیریت نماید