سیستم رزرو وقت

 

این سیستم برای انجام اعمال رزروآسیون بیمارستانها ، هتلها ، آرایشگاهها و ... قابل استفاده می با شد و بر اساس هر کدام از این اماکن قابل طراحی و تعریف می باشد. در این سیستم امکان تعریف متخصص های مختلف ، بازه های   زمانی ارائه خدمات ، ساعات کاری در روزهای مختلف هفته ، وجود دارد . نرم افزار با استفاده از این تنظیمات کلیه امور مربوط به رزرو وقت را بصورت خودکار انجام داده و در نهایت یک گزارش کامل از وقتهای رزرو شده برای هر متخصص بصورت مجزا ارائه می نماید.

 امکانات کلی 

◊ تعریف متخصصین مختلف

◊ تعیین شیفتهای مختلف کاری

◊ امکان رزرو وقت بصورت خودکار بر اساس شیفتهای کاری

◊ امکان گزارشگیری های کامل

◊ امکان جستجو بر اساس نام پزشک، تاریخ، مراجعه و...

◊ تعیین نوبت دهی بصورت تکی یا دوره ای(بازه زمانی خاص)

◊ ویرایش تمامی موارد فوق

آشنایی با محیط نرم افزار

 

 

 

تعریف پزشکان(لیست پزشکان و تخصصشان )

 

 

تعیین دوره نوبت دهی

 

 

تعریف شیفت کاری پزشکان در طول هفته

 

 

لیست نوبتهای تعریف شده اعم از رزور شده یا نشده و ...

 

روش کار با سیستم رزرو وقت تلفن گویا پزشکان

 در ابتدا می بایست لیست پزشکان مورد نظر و تخصصشان(توجه داشته باشید که تخصص بر اساس کد انتخابی شما دراین سیستم باید تعریف شود)  را تعریف نمایید، سپس مطابق با زمان های کاری هر پزشک شیفتهای کاریشان را تعریف نموده و مشخص کنید که هر پزشک چه تعداد بیمار را از طریق این سیستم می پذیرد.درانتها تعیین دروه نوبت دهی برای هر پزشک انجام می شود. بقیه موارد در سیستم گویا انجام می شود. 

* در این سیستم آنچه قابل توجه می باشد سهولت کار با آن و کارایی فوق العاده در عین سادگی می باشد.