تلفن گویا و تلفنبانک

شما به کمک سیستم تلفن گویای فارسیکام به راحتی قادر به انجام محرمانه ترین و پیچیده ترین امور بانکی خود خواهید بود.
کافیست که سیستم تلفن شما بر روی تن تنظیم گردیده و مجهز به تلفن گویای فارسیکام باشد.
•    برای پرداخت پول از طریق کارت اعتباری
•    دریافت اطلاعات میزان بدهی ، اطلاعات جزئی پرداخت ها مثل مانده حساب و تاریخ پرداخت بدهی و...
•    برای تغییر رمز عبور کارت های اعتباری
•    برای اطلاع از آخرین تعاملات بانکی شماره حساب مربوطه
•    برای کارهایی از قبیل واریز مبالغ به شماره حساب های دیگر و یا دریافت از سایر حساب های بانکی
•    به منظور بستن حساب شخصی مرتبط با کارت های اعتباری و عابر بانک ها

سیستم تلفن بانک به میزان قابل توجهی در وقت و هزینه کاربران صرفه جویی خواهد نمود. در این سیستم کاربر تنها کافیست که شماره کارت و رمز خویش را از طریق دکمه های کی برد تلفن وارد نماید.