تبلیغات نوین به وسیله سیستمهای تلفن گویا

چه عواملی باعث موفقیت پیام های ارسالی ما در امور تجاری خواهند شد؟
فروشگاه های آنلاین ، صفحات زرد و ... همه عواملی برای تبلیغ سازمان و یا محصولات شما به شمار می رود. ولی حقیقت آنست که بسیاری از مشتریان شما نخستین درک و حسی که از محصول یا خدمات شما دریافت می کنند از تماس های تلفنی با سازمان شما خواهد بود. بدیهیست که نخستین احساس و نخستین برخورد و در حقیقت تاثیری که بر ذهن مشتری گذارده میشود مهمترین فاکتور خواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تبلیغاتی که به صورت صدای انتظار برای مشتریانی که به صورت تلفنی و به ویژه برای نخستین بار با شما ارتباط برقرار می کنند از مهمترین فاکتورهای موفقیت شما به شمار خواهد رفت چرا که:
1-    70 درصد از تماس ها صدای انتظار برای تماس گیرنده پخش می گردد.
2-    به طور متوسط مشتریان به مدیت 43 ثانیه آن سوی خط تماس منتظر خواهند ماند.

شما به سرعت به تاثیر معجزه آسا و در عین حال معقولانه و مقرون به صرفه تبلیغات تلفنی پی خواهید برد. شما در عرض یک سال زمان های زیادی را اتلاف وقت داشته و دارید. شما از همین پتانسیل نهفته زمان انتظار به خوبی می توانید برای تبلیغات محصول یا خدمات خود استفاده کرده و افزایش میزان فروش خود کمک به سزایی نمایید.

تبلیغات در قالب صدای انتظار به روش های ذیل به شما کمک خواهد نمود:
•    تبلیغاتی مقرون به صرفه انجام خواهد گرفت.
•    تبلیغات شما فاقد محدودیت های زمانی خواهد بود.
•    بهترین تاثیر را در اولین تماس مشتری بر وی خواهد گذارد.
•    این یک ابزار تجاریست در جهت حفظ و تداوم فروش کالای شما.


هم اکنون تبلیغات صوتی خود را شروع کنید . شما از قدرت این روش  در موفقیت امور تجاری تان شگفت زده خواهید شد.