مقدمه ای بر مبحث تشخیص خودکار صدا(Automatic Speech Recognation )

در طی تاریخ بشریت، شبیه سازی انسان و خلق موجودی که قادر به تقلید رفتارهای انسانی بوده و به ویژه سخن گفتن و پاسخ دادن به زبان طبیعی انسان را به عینه انجام دهد، از رویاهای دیرینه مهندسان و دانشمندان علوم مخلتف بوده و می باشد.
از سال 1930 میلادی زمانی که Homer Dudley از آزمایشگاه Bell  سیستم تحلیل سخن گفتن و ترکیب [1, 2] را مطرح نمود مساله تشخیص اتوماتیک صدا از درون یک سیستم پیچیده که قادر به پاسخگویی و تشخیص مجموعه ای از صداهای ساده آن هم به صورت طبیعی و روان و به زبان های مختلف باشد به وجود آمد.
بر اساس پیشرفتهای شایان توجهی که در سال 1980 در مدل های آماری سخن گو ایجاد گردید، امروزه سیستم تشخیص اتوماتیک صدا کاربردهای قابل توجهی در بسیاری از فعالیت هایی که نیازمند تعاملات ماشین و انسان می باشد (مانند سیستم های پردازش تماس های تلفنی و مراکز اطلاع رسانی تلفنی که کارهایی از قبیل بروز رسانی اطلاعات مسافربری و هواپیمایی دارند، اعلام قیمت ها و گزارشات هواشناسی و ...) داشته است.
هدف از ارائه مقالاتی یا عناوین " سیستم های تشخیص صدای اتوماتیک " در این وب سایت ivr5.com ارائه چشم اندازی وسیع از تحقیقات، نتایج به دست آمده، پیشرفت ها و کاربردهاییست که در سیستم های تشخیص اتوماتیک صدا در طی چند دهه اخیر در بخش تکنولوژی ارتباطات به وقوع پیوسته اند .