کیفت bit 16 در پخش صدای گویا

در راستای بهبود کیفیت و وضوح پخش صدا و به حد صفر رساندن نویز موجود در صداهای گویا سامانه مرکز تلفن گویا فارسیکام این امکان را دارد که صدایی با کیفیت 16 بیتی را بارگذاری و پخش نماید.