گزارشات

ارائه گزارشات مدیریتی و کاملا کاربردی در نرم افزار تلفن گویا از دیگر امکانات و قابلیت های قابل بحث در زمینه CallCenter و CTI می باشد.
بالغ بر 20 نوع عمل در این سامانه قابل گزارش گیری می باشد..
تمامی گزارشات قابل ذخیره به صورت فایل Excel می باشند.
تمامی گزارشات را می توان به صورت نمودار خطی یا میله ای نمایش داد و چاپ نمود.
گزارشاتی مانند :
تعداد تماس ها
تعداد فکس ها
تعداد پیغام های گذاشته شده
تعداد تماس های منتقل شده به داخلی
اعلام مدت زمان مکالمه- زمان- شماره تلفن تماس گیرنده
گزارشات سیستم مشاوره
گزارشات زیر سیستم تماس معکوس انتشار پیام صوتی
و...
در تمامی گزارشات شما قادر به جستجو بر اساس فسلدهای مختلف هستید.