شرکتهای بیمه

کاربردهای سیستم تلفن گویای فارسیکام در شرکت های بیمه
در تمامی شرکت های بیمه کارها و فعالیت هایی به صورت روتین انجام می گیرد که یک سیستم تلفن گویای خوب به خوبی از عهده انجام آنها برخواهد آمد. باید گفت از دو جهت تلفن گویای فارسیکام  در این بین نقش مفیدی را به عهده خواهد گرفت. یکی از جهت خود شرکت بیمه و دیگری از جهت بیمه شده گان آن شرکت.
بیمه شدگان به راحتی از هر مکانی ،  با هر وسیله ارتباطی اعم از تلفن ثابت یا موبایل قادر به بیان تغییر موقیعیت مکانی و محل سکونت و یا محل کار خود به شرکت بیمه خواهند بود تا بدین ترتیب کلیه امور مربوطه به طور اتوماتیک انجام پذیرند.
در اینجا به بیان تعدادی از فعالیت های قابل انجام در شرکت های بیمه از طریق یک سیستم تلفن گویای فارسیکام خواهیم پرداخت:
1-    استفاده از تلفن گویای فارسیکام در مواردی که بیمه شدگان مجبور به تغییر شغل و یا هرگونه تغییر دیگری در موقعیت شغلی خود می شوند.
یک سیستم تلفن گویای فارسیکام با قابلیت های محدود قادر به قرار دادن هرگونه ادعای تازه در زمینه بیمه ،  تنها با تایید یک شماره بیمه و یا شماره تلفن ثبت شده خواهد بود. به هنگام ثبت این دعاوی ، کافیست یک شناسه واحد به تماس گرینده ارائه گردد.در طی ثبت ، سیستم تلفن گویای فارسیکام قادر به جمع آوری اطلاعات مهمی از قبیل تصادفات ، مرگ طبیعی ، بیمه وسائط نقیله و ... خواهد بود.  بنابریان انجام این پروسه به مرتب سازی و ایجاد یک طبقه بندی هوشمندانه و سازماندهی یک سیستم مدیریت اطلاعات (MIS: Management Information System) مفید خواهد پرداخت.
2-    حالت سئوال و جواب
سیستم تلفن گویای فارسیکام برای بیان پرسش و پاسخ و برای مطلع نمودن موقعیت مکانی فعلی بیمه شدگان بسیار مفید می باشد.هر تماس گیرنده ای کافیست با یک تماس ساده با تلفن گویای فارسیکام ، پس از ورود شماره بیمه خود از وضعیت فعلی بیمه خود مطلع گردد. سیستم های تلفن گویای فارسیکام فاقد محدودیت های جغرافیایی قادرند هرگونه بروزرسانی وضعیت بیمه بیمه شده گان را به آنان اطلاع دهند. این قابلیت به شرکتهای بیمه در انجام دادن به موقع امورشان کمک به سزایی خواهد نمود.
3-    پرسش و پاسخ معمولی در زمینه بیمه
سیستم تلفن گویای فارسیکام می تواند به عنوان یک مرکز ارتباط صوتی در زمینه بیمه در حالات متفاوت ، تمهیدات جدید و مواردی از این قبیل برای بیمه شدگان جدید باشد.  همچنین با راه اندازی و گسترش یک سیستم تلفن گویای فاقد هرگونه محدودیت مکانی برای برقراری ارتباط ،  می توان تمامی خدمات و امکانات یک شرکت بیمه را اطلاع رسانی نمود. در این مرکز عظیم ارتباط صوتی می توان گزینه هایی منتخب را به تماس گیرنده اختصاص داد که تماس وی به نیروهای زنده انسانی به منظور فروش بیمه و تعاملات مالی منتقل گردد.
4-    امکانات شناسایی نواقص سپرده های حق بیمه
سیستم تلفن گویای فارغ از هرگونه محدودیت جغرافیایی قادر است بیمه های عقب افتاده و یا حق بیمه های زمان های آتی را به بیمه شدگان تذکر دهد. بدهیست که این امر منجر به پرداخت به موقع مبالغ حق بیمه از سوی بیمه شده گان و دوری از هرگونه به تعویق افتادن مبالغ بیمه آنان خواهد گردید ضمن آنکه شرکت های بیمه تمامی امور خود را به موقع و به درستی انجام خواهند داد.
5-     اطلاعات بیمارستان
از یک سیستم تلفن گویای مفید می توان برای ارائه اطلاعات بیمارستان مرتبط  با بیمه شدگان ، ضمن برقراری یک تماس تلفنی استفاده نمود. این گونه اطلاعات را می توان به صورت یک یا چند گزینه در گزینه های منتخب تماس گیرنده قرار داد و یا اینکه آنها را به صورت یک پیغام صوتی انتظار در طی زمانی که تماس گیرنده منتظر برقراری ارتباط با فردی پشت خط ، لحظاتی را منتظر می ماند ،  برای وی پخش نمود.
6-    صحبت با نمایندگان بیمه نواحی مختلف با ورود یک کد
از دیگر امکانات مفید سیستم تلفن گویای فارسیکام برای شرکت های بیمه برقراری ارتباط با نمایندگان بیمه تنها با ورود کد مربوط به آنان می باشد. هر یک از تماس گیرندگان با سیستم تلفن گویای فارسیکام قادر خواهند بود با ورود کد مربوط به ناحیه سکونت خود به نماینده بیمه ناحیه مربوطه وصل شده و با وی ارتباط تلفنی برقرار نمایند.
بنابراین سیستم تلفن گویای فارسیکام به پیش بردن هرچه بهتر و سریعتر روند فعالیت های شرکت های بیمه ، آنهم به صورت اتوماتیک وار ، ضمن در نظر گرفتن منافع طرفین بیمه شده و شرکت بیمه مرتبط با وی ،  کمک به سزائی خواهد نمود.