بانکها و موسسات اعتباری

امروزه بیش از هرچیزی سرویس های مالی و ارائه دهندگان خدمات بانکی در کلیه تعاملات اداری و خصوصی از اثر بخشی قابل توجهی برخوردار می باشند.
امنیت و مقرون به صرفه بودن سیستم تلفن گویای فارسیکام خود عاملی شد تا بانک هایی مثل بانک ملت کشاورزی و صرافی ملت و ... مواردی دیگر به این سیستم رو آورده و از آن در ارائه خدماتی نظیر تلفنبانک و سیستم اعلام بدهی و چندین سیستم مفید مالی دیگر استفاده نمایند. به کمک سیستم تلفن گویای فارسیکام بانک ها و ارائه دهندگان خدمات مالی توانستند ارتباطی بهتر و مقرون به صرفه تر با مشتریان خود برقرار نموده و به آنها در تسریع خدمات بانکی و مالی کمک نمایند.
رضایت مشتریان ، خود عاملی خواهد بود که سرمایه داران  برای سرمایه گذاری بیشتر به بانکی که از تکنولوژی بهتر و راحت تر و مقرون به صرفه تری (از نظر زمان و پول) استفاده کرده باشد روی آورند.
همچنین تکنولوژی تلفن گویای فارسیکام به عملکرد بهتر کارکنان و کارمندان نیز کمک نموده و این خود در کاهش استرس محیط های کاری که به امور مالی می پردازند و کارشان از حساسیت ویژه ای برخوردار است کمک به سزایی خواهد نمود.

منوی صوتی تلفن گویا:
به کمک منوی صوتی سیستم تلفن گویای فارسیکام شما قادر خواهید بود کلیه خدمات بانکی را در گزینه هایی مانند : دریافت وجه ، اعلام موجودی ، تغییر رمز ، پرداخت قبوض و ... قرار داده و به مشتری در تسریع خدمات بانکی وی کمک نمایید.
مشتریان قادر خواهند بود به کمک تلفن تقاضای وام خود را اعلام و ثبت نمایند.
همچنین این سیستم قادر است به طور خودکار با مشتریان تماس گرفته و میزان بدهی آنها را به آنان گوشزد نماید و بدین ترتیب آنها را به پرداخت بدهی های خود ترقیب نماید. این زیر سیستم ، سیستم اعلام بدهی تلفن گویا نامیده میشود.