چه اطلاعاتی را می توان از طریق سیستم های تلفن گویا در اختیار تماس گیرندگان قرارداد ؟

هر نوع اطلاعاتی که بتوان آن را به فایل صوتی تبدیل کرد ، قابل ارایه ازطریق سیستم های تلفن گویا می باشد و برای بقیه اطلاعات ، مانند تصاویر ، متن های با حجم بالا ویا متونی که دارای فرمت خاصی می باشند و نمی توان آنها را به فایل صوتی تبدیل کرد می توان ازقابلیت ارسال فکس استفاده کرد و آنها را ازطریق تلفن گویا در اختیارمخاطبین قرارداد.ضمنا پخش صداهایی مانند تاریخ،اعداد و... که استفاده آنها زیاد می باشد را می توان از طریق بانک اطلاعاتی موجود در نرم افزار انجام داد.